Byzantská ríša - rozhovor 3. časť

Byzantská ríša - rozhovor 3. časť

05. 12. 2018 19:00

V Byzantskej ríši bol iný vzťah štátu a cirkvi ako na západe. Byzantský cisár v minulosti mal zodpovednosť za šírenie kresťanstva, určoval dogmu na ekumenických snemoch a miestnych synodách. Jeho postavenie nadväzovalo na niekdajší rímsky úrad pontifex maximus – čiže najvyššieho kňaza. Prestal byť už bohom ako cisár v Rímskej ríši, ale bol námestníkom Krista na zemi.  Aj toto sme hovorili v predchádzajúcej relácii.
Hosťom bol opäť  doc.Martin Hurbanič z Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry všeobecných dejín  na Filozofickej fakulte, tajomník Slovenskej byzantologickej spoločnosti.

Byzantská ríša - rozhovor 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia