Listy manželov a milencov

Listy manželov a milencov

21. 11. 2018 17:00

Zvláštnou kapitolou tohto rozhlasového cyklu - Listy z frontu a spomienky na vojnu - bola korešpondencia medzi manželmi a milencami. Tieto listy a karty poľnej pošty boli často úplne inakšie formulované, než korešpondencia s rodičmi alebo súrodencami a ďalšími príbuznými. Mimoriadnym príkladom je list manželky Istvána Magátha, ktorá okrem popisu situácie v rodine, zdravotného stavu a ekonomických problémov, tak je plný partnerských citov.

Listy manželov a milencov
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia