Osudy radového vojaka

Osudy radového vojaka

23. 11. 2018 17:00

Už sme si vypočuli ukážky z korešpondencie Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany. V dikcii i obsahu listov sa zreteľne odrážal ich sociálny status a vzdelanie. V tejto časti sú ukážky z korešpondencie radových vojakov. Nie sú síce tak filozoficky ladené a úvahové. Lenže nás emočne rovnako zasiahnu ako listy manželov Tajovských či Ivana Stodolu..Dve ukážky sú z rodinnej korešpondencie rodiny Srnánekovcov od Trenčína a list Lászlóa Mátého zo Silice. Na talianskom fronte bojovalo, zahynulo i padlo do zajatia veľa vojakov pochádzajúcich z terajšieho Slovenska. Spomienky veteránov na bitky v údolí rieky Soča, ale najmä na rieke Piava, sa stali azda najpovestnejšie v našom historickom povedomí.

Osudy radového vojaka
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia