Milan Rastislav Štefánik 1. časť

Milan Rastislav Štefánik 1. časť

05. 05. 2019 18:00

Aj keď úlohu detstva na ďalší vývoj osobnosti netreba preceňovať, predsa len rodinné prostredie predstavuje akýsi základ, s ktorým sa človek postupne vyrovnáva. Či už akceptovaním, alebo popieraním.
U Milana Rastislava Štefánika nepochybne zohrali rolu dve tradície. A to protestantská a hurbanovská...
Reláciu pripravbila Mária Michalková a hosťami boli historici - doktorka Bohumila Ferenčuhová a doktor Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Milan Rastislav Štefánik 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia