Aurel Stodola

Aurel Stodola

26. 05. 2019 18:00

Aurel Stodola - fyzik, technik a zakladateľ teórie parných turbín sa narodil v Liptovskom sv. Mikuláši 11. mája 1859.
Už menej je známe, že začiatkom I. svetovej vojny skonštruoval v spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom pohyblivú umelú ruku a že kúrenie v ženevskej radnici dodnes zabezpečuje zariadenie, ktorého je autorom.
O živote a diele svetoznámeho vedca hovorili: autor doteraz najkomplexnejšej biografie Aurela Stodolu pán Milan Petráš a rektor Slovenskej technickej univerzity, profesor Miroslav Fikar.
Autorka relácie: Mária Michálková.

Aurel Stodola
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia