Anna Andrejevna Achmatovová (1889 - 1966)

Anna Andrejevna Achmatovová (1889 - 1966)

Pripravila Gabriela Rakúsová v spolupráci s docentom Valerijom Kupkom.

Anna Andrejevna Achmatovová

Živé vysielanie ??:??

Televízia