Velemír Chlebnikov (1885 - 1922)

Velemír Chlebnikov (1885 - 1922)

Pripravil Matúš Bartko v spolupráci s docentom Valerijom Kupkom.

Velemír Chlebnikov

Živé vysielanie ??:??

Televízia