Herec
Herec

Aktualizácia

Aktualizácia

Termín aktualizácia pochádza z latinského slova a znamená skutočný, vhodný. V štylistike označuje inováciu výrazu, využitie neobvyklých prostriedkov. Zdôraznenie výrazu jeho včlenením do nezvyčajného kontextu. Narušenie bežných, konvenčných postupov pri obsahovo tematickej, sujetovo kompozičnej, alebo jazykovo štylistickej výstavbe textu...

Aktualizácia

Živé vysielanie ??:??

Televízia