Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Dramatický konflikt

Dramatický konflikt

Slovo konflikt má pôvod v latinskom jazyku a značí zrážku, stret, náraz, úder, respektíve zrážanie sa navzájom. Konflikt je výrazným charakteristickým znakom divadla. Pravdaže vynímajúc špecifické, epické, či ázijské formy. Vzniká medzi minimálne dvoma záujemcami o tú istú vec, pričom dochádza k čiastočnému, alebo úplnému rozporu v názoroch a následnému zápasu, alebo boju...

Dramatický konflikt

Živé vysielanie ??:??

Televízia