Herec
Herec

Estetický vkus

Estetický vkus

Ľudovo sa hovorí: „Proti gustu, žiaden dišputát." Ide pravdepodobne o jednu z najstarších právd, ktoré boli vyslovené o vkuse. Teda o schopnosti, posudzovať krásno. Slovo gusto, pochádza z latinského „gustus" a znamená vkus. Lenže nebol to vždy estetický pojem. Pôvodne označoval chuťový pocit, išlo teda vlastne o chuť...

Estetický vkus

Živé vysielanie ??:??

Televízia