Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

František Miko 1. časť

František Miko 1. časť

Literárna veda, čiže veda o literatúre má tri časti. Literárnu históriu, alebo inak dejiny literatúry. Teóriu literatúry a literárnu kritiku. Najmä bez teórie literatúry by sme sa pri prechádzaní dejinami diel a ich autorov nezaobišli. Práve literárna teória prináša pojmy, pomocou ktorých sa dá hodnotiť a v dôsledkoch i pochopiť literárne dielo. Za množstvom pojmov z literárnej vedy a niekedy aj zložitými definíciami, stoja literárni vedci a jazykovedci. Od čias Aristotela skúmajú umelecký, literárny text analyzujú ho a jednotlivé jeho prvky a časti pomenúvajú...

František Miko 1. časť

Živé vysielanie ??:??

Televízia