Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

František Miko 2. časť

František Miko 2. časť

Jednou z najdôležitejších teórií literárneho vedca a jazykovedca, profesora Františka Mika, je jeho teória výrazovej koncepcie štýlu. Štýl je súhrn istých výrazových hodnôt, ktoré sa realizujú v jazyku, teda v štylizácii a v téme, teda v kompozícii...

František Miko 2. časť

Živé vysielanie ??:??

Televízia