EURO 2020
EURO 2020

Humor

Humor

Významovú súvislosť pôvodom latinského slova humor s jeho aktuálnym chápaním, v zmysle komickej kategórie, možno dnes nájsť len nepriamo. Tento pojem zvykol označovať štyri „humorálne šťavy", čiže telesné tekutiny. Krv, hlien, žltú a čiernu žlč a pramenil v medicínskych názoroch Gréka Hypokrata. Nadbytkom jednej z nich údajne vznikali základné osobnostné typy, ktoré v súčasnosti nazývame: melancholik, cholerik, sangvinik, či flegmatik...

Humor

Živé vysielanie ??:??

Televízia