EURO 2020
EURO 2020

Irónia

Irónia

V našej každodennej komunikácii používame slovo irónia vo význame odvodenom z klasickej rétorickej teórie. Iróniu v tomto prípade chápeme ako slovný obrat, rétorický tróp, následne aj ako prvok estetickej kategórie komična. Dochádza v ňom k posunu významu. Určitý výraz nahradzujeme jeho sémantickým protikladom. Zároveň je prostredníctvom signálov umožnené rozpoznať to, čo je skutočne mienené. Takto nadobúda napríklad kladné hodnotenie pejoratívny význam. Avšak pojem irónia má v dejinách kultúry a filozofie oveľa bohatšiu tradíciu, nezostáva iba rétorickou kategóriou. Zohráva dôležitú úlohu vo filozofii, stáva sa dokonca základnou estetickou kategóriou moderného umenia...

Irónia

Živé vysielanie ??:??

Televízia