Herec
Herec

Jamb

Jamb

Výraz jamb, sa niekedy odvodzuje od názvu tráckeho hudobného nástroja „jambiké", ktorým sa v starom Grécku sprevádzali jambické verše. Podobne ako ďalšie stopy používané v našej verzifikácii má teda aj jamb v antickej časomiere...

Jamb

Živé vysielanie ??:??

Televízia