Herec
Herec

Kompozičné postupy

Kompozičné postupy

Kompozícia epického textu sa odvíja od témy. To znamená, že jednotlivé tematické zložky sú istým spôsobom zoradené a spojené. Tematický materiál nadobúda svoje posolstvo len vtedy, keď mu dá autor kompozičné ustrojenie. Práve ono niektoré zložky diela vysunie do popredia, iné potlačí, čím sa vytvára hodnotová hierarchizácia...

Kompozičné postupy

Živé vysielanie ??:??

Televízia