Herec
Herec

Konflikt v epickom diele

Konflikt v epickom diele

Základom epického textu je fabula, ako sled udalostí a literárnou realizáciou fabuly je sujet. Ten v diele časovú postupnosť udalostí spravidla narúša. Dej rozohrávajú postavy, teda prototypy skutočných ľudí. V ich príbehoch ide o činnosť, skutky, vzájomné vzťahy. Komunikáciu v istých podmienkach a za istých okolností. Vzťahy medzi postavami obsahujú zvyčajne nejaký rozpor, ktorý sa často vyhrotí do zrážky. Prostredníctvom tohto sa postavy v umeleckom diele realizujú, lebo svoje situácie nejakým spôsobom riešia. Skutky a udalosti majú veľa príčin a súvislostí a tie vytvárajú zložité sústavy. Ich znakom je vždy konfliktnosť, pravda, rôznej intenzity...

Konflikt v epickom diele

Živé vysielanie ??:??

Televízia