Herec
Herec

Príbeh

Príbeh

Keď v roku 1988 prvýkrát vyšla próza Pavla Vilikovského „Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch", udiala sa tým po dlhšom čase jedna z významných čitateľských iniciácií. Bežná a očakávaná predstava o prozaickom texte dostala vážne trhliny. Nebola to však len jeho vonkajšia podoba, ktorá vzbudila oprávnenú pozornosť. Pod hladinou plynúceho rozprávania sa totiž originálnym spôsobom dekonštruovala a nanovo skladala zakladajúca esencia epického rozprávania. Nazývame ju zápletka, história, metarozprávanie, alebo jednoducho - príbeh...

Príbeh

Živé vysielanie ??:??

Televízia