Herec
Herec

Rozprávač epického diela

Rozprávač epického diela

Medzistupňom medzi autorom a samotným epickým textom je kategória rozprávača. Aj prostredníctvom tejto kategórie rastie, alebo klesá hodnota literárneho diela. Úlohou rozprávača nie je ani tak prerozprávať príbeh, ale ponúknuť čitateľom istý uhol pohľadu na skutočnosť i spôsob jej vnímania. Predstaviť tiež rôzne názory, myšlienky, hodnoty, či postoje...

Rozprávač epického diela

Živé vysielanie ??:??

Televízia