Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

1. spev

1. spev

1.spev

V úvode básnik vzýva Múzu a predkladá námet eposu -  Achillov hnev. Vzápätí nás uvádza priamo do deja.     Veliteľ achájskeho vojska Agamemnón odmietne vydať zajatkyňu jej otcovi, Apollónovmu  kňazovi Chrýsovi  a  chce si ju  ponechať pre seba. Chrýsés sa obráti na svojho boha a Apollo zašle na  achájsky tábor mor. Agamemnón nariadi, aby mu za   Chrýsovu dcéru priviedli Achillovu  zajatkyňu Bríseis. Nahnevaný Achilleus sa rozhodne ignorovať boj. Jeho matka  morská bohyňa Thetis vymámi od Dia sľub, že Achájci dovtedy budú trpieť porážky, kým neodčinia urážku spôsobenú jej synovi. Dej sa odohráva paralelne na zemi i na Olympe. A podobne ako sú dva nepriateľské tábory Achájcov  a Trójanov, aj bohovia sú rozdelení na dve skupiny.

1. spev 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

1. spev 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Živé vysielanie ??:??

Televízia