Štefan V. Uhorský

Štefan V. Uhorský

Uhorský kráľ Belo IV. mal 10 detí a jedným z nich bol jeho vzdorovitý syn Štefan, ktorý sa ešte ako korunný princ dožadoval väčšieho podielu na moci v kráľovstve než mu prináležalo. O tomto uhorskom panovníkovi bude teda nasledujúce pokračovanie historického slovníka. Hosť: prof. Martin Homza, FiF UK Bratislava.

Štefan V. Uhorský

Živé vysielanie ??:??

Televízia