Etablovanie kresťanstva na východ od Franskej ríše

Etablovanie kresťanstva na východ od Franskej ríše

Ostrihom na dnešnom slovensko-maďarskom pohraničí na Dunaji a Hniezdno v západnom Poľsku či Salzburg hrali na prelome prvého a druhé milénia kľúčovú rolu pri etablovaní kresťanstva na východ od Franskej ríše. Dnes budeme hovoriť aj o tom, ako sa kresťanská cirkev organizovala do biskupstiev vo formujúcom sa Uhorsku a prečo Nitra ako biskupské sídlo bola spočiatku bokom záujmu svetskej moci Arpádovcov.
Účinkujú: doc. Vincent Múcska, FiF UK Bratislava, Peter Turčík.

Etablovanie kresťanstva na východ od Franskej ríše

Živé vysielanie ??:??

Televízia