O začiatkoch vlády Sulejmana Nádherného

O začiatkoch vlády Sulejmana Nádherného

Víťazstvo Osmanom pri Varne v roku 1444 a potom aj dobytie Konštantínopolu o deväť rokov neskôr jednoznačne potvrdilo ich nadvládu nad celým Balkánom. V priebehu prvých rokov svojej vlády sultán Sulejman zdvojnásobil moc nad európskym územím. V roku 1521 dobyl Belehrad, ktorý zostal pod osmanskou kontrolou až do roku 1806. Dnes teda budeme hovoriť o začiatkoch vlády Sulejmana Nádherného.
Účinkujú: PhDr. Xénia Celnárová, Peter Turčík.

O začiatkoch vlády Sulejmana Nádherného

Živé vysielanie ??:??

Televízia