Žilina

Clanok

Žilina

04. 11. 2016 12:00

Prvá písomná zmienka o Žiline - ako sídle - je z roku 1208, v podobe „Selinan" - v preklade „Žiliňany". Mesto vzniklo na sútoku 3 riek. Do Váhu sa na severe vlieva Kysuca a o kúsok nižšie, z juhovýchodu Rajčianka. Slovanské obyvateľstvo malo najprv sídlo za riekou Rajčiankou v Závodí. Strategická poloha na križovatke ciest je výhodou do dnešných čias.
Žilina si v roku 2012 pripomenula 700-té výročie prvej dochovanej písomnej zmienky ako o meste. Veľa nepriamych dôkazov však svedčí o tom, že Žilina má status mesta o niečo dlhšie, minimálne od čias posledných Arpádovcov.
Viac o tomto dôležitom meste, nielen stredovekého Uhorska, hovorili: profesor histórie Richard Marsina, archeológ Jozef Moravčík a riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš.

Žilina
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia