Mesto a štát Benátky

Clanok

Mesto a štát Benátky

06. 10. 2016 12:00

„Res republica rest res populi" , čiže štát je vecou ľudu. Takto, voľne preložené, definoval Cicero štát, ako vec verejnú. A tento citát, ktorý nájdeme v prvej knihe jeho diela: „De re publica" , pokračuje dôležitým dodatkom: „Ľud je zoskupenie väčšieho množstva ľudí zdržujúcich sa na základe dohodnutého právneho poriadku a spoločného prospechu."
Republiky jestvovali v rôznej podobe už od staroveku v Grécku a Ríme. Jedinečným príkladom republikánskeho zriadenia, ktoré nadväzovalo na tradíciu antického Ríma sú Benátky. A práve spôsob spravovania tohto, najprv mesta, a potom štátu bol témou tohto pokračovania magazínu o dejinách.
Hosťom relácie bol doktor Martin Štefánik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Mesto a štát Benátky
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia