Východiská európskeho moderného divadla

Východiská európskeho moderného divadla

Témou prvej časti teatrologického slovníka boli východiská európskeho moderného divadla.
Hostkou relácie bola profesorka Božena Čahojová z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Východiská európskeho moderného divadla

Živé vysielanie ??:??

Televízia