Surrealizmus

Surrealizmus

Okrem dadaizmu a futurizmu poznamenal vývoj umenia aj surrealizmus.
Hostkou relácie bola profesorka Božena Čahojová z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Surrealizmus

Živé vysielanie ??:??

Televízia