Existencializmus

Existencializmus

Existencializmus ako modernistický prúd najviac ovplyvnil intelektuálov pred a po druhej svetovej vojne. Jeho ozvena nám znie v európskej kultúre doteraz.
Hostkou relácie bola profesorka Božena Čahojová z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Existencializmus

Živé vysielanie ??:??

Televízia