Moderný tanec

Moderný tanec

V 20. storočí prišlo k zásadnej zmene vo vnímaní baletného umenia práve vďaka ruskej škole, ruskému baletu.
Hosťom relácie bol doktor Emil Bartko z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a bývalý šéf baletu Slovenského národného divadla.

Moderný tanec

Živé vysielanie ??:??

Televízia