Opona, lóže a divadelná technika

Opona, lóže a divadelná technika

Kedy a ako sa začala používať opona. A ako sa rozvíjala divadelná technika. Ako sa z divadiel stali reprezentatívne budovy, odkedy poznáme divadelné lóže a ako demokratizácia spoločnosti vplývala na vnútorné členenie divadla, najmä hľadiska.
Hosťom relácie bola Eugénia Sikorová z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Opona, divadelná technika a lóže

Živé vysielanie ??:??

Televízia