Scénické výtvarníctvo

Scénické výtvarníctvo

Kedy môžeme hovoriť o scénografovi, scénickom výtvarníkovi ako o osobe, ktorá istým spôsobom veľmi zásadne zasahuje do vytvárania samotnej inscenácie?...
Hosťom relácie bola Eugénia Sikorová z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Scénické výtvarníctvo

Živé vysielanie ??:??

Televízia