Rozhlasová hra

Rozhlasová hra

O zákonitostiach rozhlasovej hry. Aké sú zásadné rozdiely pri písaní a realizácii rozhlasovej hry a pri inscenovaní textu v divadle.
Hosťom relácie bol dramaturg Slovenského rozhlasu Vladimír Fišera.

Rozhlasová hra

Živé vysielanie ??:??

Televízia