Koniec vojny

Koniec vojny

Jeseň 1918 znamenala nielen koniec vojny a utrpenia vojakov na frontoch, ale rezultát tohto strašného konfliktu spôsobil pád stáročných monarchií, vznikli úplne nové štáty alebo sa iné obnovili. Výber ukážok v tejto časti cyklu sú spomienky na vojnu, nie je to klasická korešpondencia. Spomienky na historické udalosti alebo ako sa teraz častejšie hovorí - oral history- sú však takmer vždy poznačené subjektivitou autora a inými okolnosťami, ktoré deformujú obraz danej doby. Korešpondencia z rokov 1914-1918 či spomienky na vojnu sú zaujímavým doplnkovým prameňom poznania pre historikov. Historik dokáže mnoho vyčítať z takýchto zdrojov - ale mnohé takéto pramene sú nehodnoverné. Klasickým zdrojom takýchto prameňov sú štátne archívy. Ale veľa zaujímavých informácií o tej dobe má azda každá rodina. V poslednom čase je naozaj bežné zachytiť výzvy médií či múzeí, aby sme poskytli listy, fotografie či iné rodinné pamiatky bádateľom.

Koniec vojny

Živé vysielanie ??:??

Televízia