Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

  Kniha o básňach
  1.rozhovor: V. Zamarovský a jeho dielo
  2.rozhovor: Literatúra faktu ako žáner
1.čítanie: 10. rok vojny: 1.kap. 1 časť
9.čítanie: Achilles víťazom: 5.kap. 1.časť
2.čítanie: 10. rok vojny: 1.kap. 2 časť 10.čítanie: Achilles víťazom: 5.kap. 2.časť
3.čítanie: Jablko sváru: 2.kap. 1.časť 11.čítanie: Pád sv. Tróje: 6.kap. 1.časť
4.čítanie: Jablko sváru: 2.kap. 2.časť 12.čítanie: Pád sv. Tróje: 6.kap. 2.časť
5.čítanie: Achillov hnev: 3.kap. 1.časť
13.čítanie: Hrdinovia sa vracajú: 7.kap. 1.časť
6.čítanie: Achillov hnev: 3.kap. 2.časť 14.čítanie: Hrdinovia sa vracajú: 7.kap. 2.časť
7.čítanie: Patroklos ide na smrť: 4.kap. 1.časť 15.čítanie: Hrdinovia sa vracajú: 7.kap. 3.časť; Len piesne a trosky 8.kap.
8.čítanie: Patroklos ide na smrť: 4.kap. 2.časť

  Kniha o objavoch
16.čítanie: Ja Tróju nájdem! 9.kap. 1.časť
26.čítanie: Tiryns a záhadná Kréta 13.kap. 2.časť
17.čítanie: Ja Tróju nájdem! 9.kap. 2.časť 27.čítanie: Tiryns a záhadná Kréta 13.kap. 3.časť
18.čítanie: Ja Tróju nájdem! 9.kap. 3.časť; Hradby pod kopcom Hisarlik 10.kap. 1. časť 28.čítanie: Navždy je vzkriesená Trója 14.kap. 1.časť
19.čítanie: Hradby pod kopcom Hisarlik 10.kap. 2. časť
29.čítanie: Navždy je vzkriesená Trója 14.kap. 2.časť
20.čítanie: Hradby pod kopcom Hisarlik 10.kap. 3. časť   30.čítanie: Vykopávky pokračujú 15.kap. 1.časť
21.čítanie: Poklad kráľa Priama 11.kap. 1. časť
31.čítanie: Vykopávky pokračujú 15.kap. 2.časť
22.čítanie: Poklad kráľa Priama 11.kap. 2. časť 32.čítanie: Vykopávky pokračujú 15.kap. 3.časť
23.čítanie: Agamemnónov hrad 12.kap. 1.časť
33.čítanie: Vykopávky pokračujú 15.kap. 4.časť
24.čítanie: Agamemnónov hrad 12.kap. 2.časť 34.čítanie: Homérovské hrady dnes 16.kap. 1.časť
25.čítanie: Tiryns a záhadná Kréta 13.kap. 1.časť 35.čítanie: Homérovské hrady dnes 16.kap. 2.časť  Kniha o otázkach
35. čítanie: Otázky okolo Tróje 17.kapitola 1.časť
4.rozhovor: Homérovské otázky
36. čítanie: Otázky okolo Tróje 17.kapitola 2.časť
5.rozhovor: Dimitrij Andrusov
37. čítanie: Otázky okolo Tróje 17.kapitola 3.časť
6.rozhovor: Súčasný archeologický výskum Tróje
38. čítanie: Homérovská otázka 18.kapitola 1.časť
7.rozhovor: Slovenská egyptológia 1. časť
39. čítanie: Homérovská otázka 18.kapitola 2.časť8.rozhovor: Slovenská egyptológia 2. časť
40. čítanie: Homérovská otázka 18.kapitola 3.časť9.rozhovor: Klub priateľov Vojtecha Zamarovského
3.rozhovor: Otázky okolo Tróje10.rozhovor: Po stopách Vojtecha Zamarovského v Trenčíne


Jeho knihy zasiahli niekoľko generácií čitateľov. Niektorí si pod jeho vplyvom vybrali svoju profesiu. Narodil sa pred 100 rokmi v Trenčíne - zakladateľ modernej literatúry faktu na Slovensku Vojtech Zamarovský...
Pokračuje autorka projektu Táňa Kusá:


Interpretom textov Vojtecha Zamarovského je Peter Sklár. Aj on, ako mnohí, prostredníctvom jeho knižiek objavoval zázraky starovekých civilizácií, ktoré udivujú dodnes:

Odborná verejnosť máva zväčša kolísavý, až zamietavý postoj k autorom literatúry faktu. V prípade Vojtecha Zamarovského to tak nie je. Potvrdzujú to aj slová historika, docenta Pavla Valachoviča:Od pondelka 21. októbra o 18:30 v Rádiu Devín


Vojtech Zamarovský: Objavenie Tróje

Od pondelka 21. októbra o 18:30 v Rádiu Devín

  Kniha o básňach
  1.rozhovor : V. Zamarovský a jeho dielo
  2.rozhovor : Literatúra faktu ako žáner
1.čítanie : 10. rok vojny: 1.kap. 1 časť
9.čítanie : Achilles víťazom: 5.kap. 1.časť
2.čítanie : 10. rok vojny: 1.kap. 2 časť 10.čítanie : Achilles víťazom: 5.kap. 2.časť
3.čítanie : Jablko sváru: 2.kap. 1.časť 11.čítanie : Pád sv. Tróje: 6.kap. 1.časť
4.čítanie : Jablko sváru: 2.kap. 2.časť 12.čítanie : Pád sv. Tróje: 6.kap. 2.časť
5.čítanie : Achillov hnev: 3.kap. 1.časť
13.čítanie : Hrdinovia sa vracajú: 7.kap. 1.časť
6.čítanie : Achillov hnev: 3.kap. 2.časť 14.čítanie : Hrdinovia sa vracajú: 7.kap. 2.časť
7.čítanie : Patroklos ide na smrť: 4.kap. 1.časť 15.čítanie : Hrdinovia sa vracajú: 7.kap. 3.časť; Len piesne a trosky 8.kap.
8.čítanie : Patroklos ide na smrť: 4.kap. 2.časť

  Kniha o objavoch
16.čítanie : Ja Tróju nájdem! 9.kap. 1.časť
26.čítanie : Tiryns a záhadná Kréta 13.kap. 2.časť
17.čítanie : Ja Tróju nájdem! 9.kap. 2.časť 27.čítanie : Tiryns a záhadná Kréta 13.kap. 3.časť
18.čítanie : Ja Tróju nájdem! 9.kap. 3.časť; Hradby pod kopcom Hisarlik 10.kap. 1. časť 28.čítanie : Navždy je vzkriesená Trója 14.kap. 1.časť
19.čítanie : Hradby pod kopcom Hisarlik 10.kap. 2. časť
29.čítanie : Navždy je vzkriesená Trója 14.kap. 2.časť
20.čítanie : Hradby pod kopcom Hisarlik 10.kap. 3. časť   30.čítanie : Vykopávky pokračujú 15.kap. 1.časť
21.čítanie : Poklad kráľa Priama 11.kap. 1. časť
31.čítanie : Vykopávky pokračujú 15.kap. 2.časť
22.čítanie : Poklad kráľa Priama 11.kap. 2. časť 32.čítanie : Vykopávky pokračujú 15.kap. 3.časť
23.čítanie : Agamemnónov hrad 12.kap. 1.časť
33.čítanie : Vykopávky pokračujú 15.kap. 4.časť
24.čítanie : Agamemnónov hrad 12.kap. 2.časť 34.čítanie : Homérovské hrady dnes 16.kap. 1.časť
25.čítanie : Tiryns a záhadná Kréta 13.kap. 1.časť 35.čítanie : Homérovské hrady dnes 16.kap. 2.časť  Kniha o otázkach
35. čítanie: Otázky okolo Tróje 17.kapitola 1.časť
36. čítanie: Otázky okolo Tróje 17.kapitola 2.časť
37. čítanie: Otázky okolo Tróje 17.kapitola 3.časť
38. čítanie: Homérovská otázka 18.kapitola 1.časť

Jeho knihy zasiahli niekoľko generácií čitateľov. Niektorí si pod jeho vplyvom vybrali svoju profesiu. Narodil sa pred 100 rokmi v Trenčíne - zakladateľ modernej literatúry faktu na Slovensku Vojtech Zamarovský...
Pokračuje autorka projektu Táňa Kusá:


Interpretom textov Vojtecha Zamarovského je Peter Sklár. Aj on, ako mnohí, prostredníctvom jeho knižiek objavoval zázraky starovekých civilizácií, ktoré udivujú dodnes:

Odborná verejnosť máva zväčša kolísavý, až zamietavý postoj k autorom literatúry faktu. V prípade Vojtecha Zamarovského to tak nie je. Potvrdzujú to aj slová historika, docenta Pavla Valachoviča:Živé vysielanie ??:??

Televízia