Za siedmimi divmi sveta: Artemidin chrám v Efeze

Za siedmimi divmi sveta: Artemidin chrám v Efeze

Chrám Artemidy Efezskej je jedinečným príbytkom bohov na zemi. Kto ho raz uvidel, presvedčil sa, že nebo a zem si tu vymenili miesta a že svet nesmrteľných bohov sa tu presťahoval z nebies na zem.“
Tak začína Filón opis stavby, o ktorej sa celý starovek jednomyseľne vyjadroval, že je najnádhernejšou na svete...

03_Artemidin_chram_Efez_460.jpg

Čítanie 20.časť: Artemidin chrám v Efeze 1.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Čítanie 21.časť: Artemidin chrám v Efeze 2.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 22.časť: Artemidin chrám v Efeze 3.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 23.časť: Artemidin chrám v Efeze 4.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Čítanie 24.časť: Artemidin chrám v Efeze 5.diel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Počúvali sme rozprávanie Vojtecha Zamarovského o treťom dive antiky - o Artemidinom chráme v Efeze. Medzi sedem divov sveta tento architektonický skvost zaradil staroveký učenec Filón.
Ani tento div staroveku nemôžeme navštíviť, pretože zmizol. Hoci - nie úplne bez stopy. Aké stopy po ňom predsa nachádzajú archeológovia a ako im pri tom pomáhajú moderné technológie? O tom sme hovorili s historikom staroveku doc.Pavlom Valachovičom z Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odborným konzultantom a autorom obrazového scenára súbornej reedície Vojtecha Zamarovského.

Rozhovor s doc.Pavlom Valachovičom: Artemidin chrám v Efeze Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Televízia