EURO 2020
EURO 2020

7. časť: Cesty k slovenskej opere 1920-1938

7. časť: Cesty k slovenskej opere 1920-1938

Cesty k slovenskej opere 1920- 1938
Oskar Nedbal a Karel Nedbal a ich zástoj pri formovaní SND resp. operného súboru a repertoáru; prvé umelecké osobnosti - dirigenti, sólisti 1920-1938

Koniec Rakúsko-Uhorska a vznik Československa boli nesmiernymi impulzmi pri zakladaní slovenských národných inštitúcií, predovšetkým vzdelávacích a kultúrnych. Po októbri 1918 sa začala podstatne intenzívnejšia kultúrna výmena v rámci nového štátu. Hosťovanie pražského Národného divadla v Bratislave s dvoma opernými kusmi Bedřicha Smetanu - 4.februára 1919 to bola Predaná nevesta a o deň neskôr Dalibor, tak to bola spoločenská udalosť prvého rangu. O rok neskôr, v pondelok 1.marca 1920, začalo svoju existenciu Slovenské národné divadlo predstavením ďalšej Smetanovej opery - Hubička. Témou tohto pokračovania 52 -dielneho seriálu o dejinách divadla na Slovensku sú teda začiatky profesionálneho operného života.

autor: Peter Turčík
hosť: Eva Blahová

7.časť: Cesty k slovenskej opere 1920-1938

Živé vysielanie ??:??

Televízia