EURO 2020
EURO 2020

10. časť: Bábkové divadlo II. diel

10. časť: Bábkové divadlo II. diel

Bábkové divadlo - profesionalizácia súborov, stále scény po roku 1950

Bábkové divadlo a bábkarske remeslo získalo širšie uplatnenie na našom území po vzniku Československa. Rodinné bábkové divadlá zažívali zlaté časy. Štatistika uvádza, že v medzivojnovom období ich na celom území Československa pôsobilo vyše 2000. Mnohé z nich mali špičkovú úroveň a boli ovplyvnené dobovou avantgardou.

autor: Peter Turčík
hostia: prof. Ida Hledíková a prof. Vladimír Štefko

10.časť: Bábkové divadlo II. diel

Živé vysielanie ??:??

Televízia