EURO 2020
EURO 2020

13. časť: Opera SND 1930-1945

13. časť: Opera SND 1930-1945

Repertoár, sólisti a dirigenti v opere SND 1930- 1945

V období medzi dvoma svetovými vojnami operný súbor Slovenského národného divadla najvýraznejšie profilujú dvaja Nedbalovci: v stredoeurópskom kontexte uznávaný symfonický dirigent a skladateľ Oskar Nedbal a jeho synovec Karel Nedbal. V tridsiatych rokoch, práve za čias Karla Nedbala na poste umeleckého šéfa, sa stala Opera Slovenského národného divadla špičkovým telesom v československom kontexte. Ten spoluvytvárali nielen české divadlá, ale aj nemecké súbory na území Sudet a pražské Nové nemecké divadlo. Bratislavská opera v tridsiatych rokoch pravidelne vystupovala na javiskách viedenských divadiel a n scéne bratislavskej opery spievali mnohí významní hostia. Počas vojnových sezón musel súbor tvoriť síce bez svojich predchádzajúcich českých opôr ale súčasne prichádza v tomto období vlna nových, prevažne slovenských sólistov. Z uvedeného vyplýva, že ďalšou témou seriálu Desať dekád divadla bude operný repertoár, sólisti, dirigenti, ktorí pôsobili na prvej národnej scéne v období rokov 1930 až 1945.

autor: Peter Turčík
hostka: prof. Eva Blahová

13.časť: Opera SND 1930-1945

Živé vysielanie ??:??

Televízia