EURO 2020
EURO 2020

15. časť: Slovenské divadlo 1938-1945

15. časť: Slovenské divadlo 1938-1945

Slovenské divadlo 1938 - 1945

Slovenské divadlo, napriek rozkošatenej ochotníckej tradícii, ktorá prinášala vo svojich špičkových výkonoch aj nemalé umelecké výboje, zostávalo akoby na okraji slovenského umenia. V rokoch 1939 - 1945 sa však z tohto postavenia vymanilo a stalo sa plnohodnotnou súčasťou kultúry a umenia Najmä dielom Ferdinanda Hoffrnanna a dr. Jána Jamnického sa pripojila k výtvarným úsiliam skupiny neskôr nazvanej Generácie 1909 (Fulla, Mudroch, Majerník, Bazovský, Galanda, Šimerová, Sokol), k literárnym snaženiam slovenskej lyrizujúcej prózy (M. Figuli, D. Chrobák, J. Švantner) i modernej poézie (L. Novomeský). Veď stačí si napríklad uvedomiť, že Jamnického inscenácie udržiavajúce pri živote avantgardné inšpirácie, vznikli v čase druhej svetovej vojny, keď na východe avantgardu zničil Stalin a na Západe Hitler s Mussolinim. Ak úsilia SND do roku 1939 možno nazvať prvou etapou vzniku profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku, toto obdobie je etapou druhou, v ktorej začala existovať ako životaschopná, moderná, držiaca krok sinými umeleckými aktivitami.

autorka: Soňa Koželová
hosť: teatrológ Karol Mišovic

15.časť: Slovenské divadlo 1938-1945

Živé vysielanie ??:??

Televízia