EURO 2020
EURO 2020

21. časť: Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spišské divadlo

21. časť: Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spišské divadlo

Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spišské divadlo

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove začalo písať svoju históriu už v prvej polovici minulého storočia...
V Spišskej Novej Vsi dlhé roky pôsobí Spišské divadlo. Aká bola genéza tohto divadla, ktoré nebolo vždy samostatné, ba dokonca nebolo prvotne určené pre dospelého diváka...

autorka: Hana Rodová
hostia: Peter Himič a Štefan Fejko

21.časť: Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spišské divadlo

Živé vysielanie ??:??

Televízia