EURO 2020
EURO 2020

23. časť: Opera a balet Štátneho divadla Košice

23. časť: Opera a balet Štátneho divadla Košice

Opera a balet Štátneho divadla Košice

Opera Wolfganga Amadea Mozarta sa v Košiciach hrala ešte počas života tohto velikána. Tri roky po jeho smrti, v roku 1794, pri výročí jeho úmrtia si v Košiciach na Mozarta opäť spomenuli a pri tej príležitosti uviedli premiéru jeho opery Čarovná flauta. O tejto udalosti písali dokonca aj viedenské noviny...

autorka: Hana Rodová
hostka: Lýdia Urbančíková

23.časť: Opera a balet Štátneho divadla Košice

Živé vysielanie ??:??

Televízia