EURO 2020
EURO 2020

36. časť: Autori dramatických textov

36. časť: Autori dramatických textov

Autori dramatických textov - vybrané profily

Desať dekád slovenského divadla - to je súčasne aj desať dekád slovenskej dramatickej tvorby. S profesionalizáciou a vývojom i stagnáciou divadla na Slovensku sú späté aj mená dramatikov, ktorí utvárali jeho podobu. Aj súčasný repertoár divadiel nadväzuje na inscenačnú tradíciu titulov, ktoré dnes majú divákovi čo povedať.

autorka: Mariana Jaremková
hosť: Vladimír Štefko

36.časť: Autori dramatických textov

Živé vysielanie ??:??

Televízia