EURO 2020
EURO 2020

43. časť: SND Balet 1945-1968

43. časť: SND Balet 1945-1968

SND Balet 1945-1968

O divadle sa nedá rozprávať striktne s hranicami danými časom. Vývoj mal svoje vlastné tempo a časové presahy aj v súvislosti s politickou a spoločenskou situáciou, ktorá ho ovplyvňovala.
Aj preto sme začali akýmsi prológom: „Sme v roku 1945, je po vojne..."

autor: Zuzana Golianová
hostka: Eva Gajdošová

43.časť: SND Balet 1945-1968

Živé vysielanie ??:??

Televízia