EURO 2020
EURO 2020

45. časť: Opera SND 1968-1989

45. časť: Opera SND 1968-1989

Opera SND 1968-1989

Sedemdesiate roky minulého storočia boli zložité a protirečivé aj v prostredí operného života na Slovensku. Spoločným menovateľom bola normalizácia, obmedzovanie slobody tvorby a tlak na preferovanie komunistickej ideológie aj v divadelnej produkcii. Asi najviac negatívne sa to prejavilo v interpretačnom zázemí - mnohí sólisti emigrovali na Západ a rad z nich dosiahol vynikajúce výsledky.

autor: Peter Turčík
hostia: Prof. Eva Blahová a doktorka Michaela Mojžišová

45.časť: Opera SND 1968-1989

Živé vysielanie ??:??

Televízia