Stefan Zweig (1881-1942)

Stefan Zweig (1881-1942)

Hry ľudských vášní   

Čítanie kníh Stefana Zweiga je sviatkom všedného dňa. Jeho strhujúce dielo odmietajúce nejasnosť a rozvláčnosť je v tom najlepšom slova zmysle nadčasové, pretože vytrvalo preniká do zdanlivo nepriestupných hĺbok duší svojich vášňami nalomených hrdinov. Vo všetkých tých esejach, poviedkach a predovšetkým biografiách však k tomu prichádza akosi nebadane, pod neuveriteľným nánosom osobných a spoločenských súvislostí. Pozorný čitateľ, poctený autorovým partnerstvom, to samozrejme vycíti, vďaka čomu sa vášni poddá aj on.

„Zweig vidí dejiny ako dejiny ľudí. Dnes to znie ako klišé, ale v dobách, keď písal, to nebolo celkom obvyklé. Dejiny boli dejinami mocností, vojen, porážok a víťazstiev.“
Peter Darovec

Autor: Róbert Šedivý
Respondent: Mgr. Peter Darovec, PhD.  
Interpret: Alfréd Swan
Hudobná dramaturgia: Lýgia Vojtková
Zvuk: Milan Greguš

Stefan Zweig Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto: www.bbc.com

Živé vysielanie ??:??

Televízia