Boris a Brambor
Boris a Brambor

Ľudo Ondrejov (1901 - 1962)

Ľudo Ondrejov (1901 - 1962)

Pripravila Daniela Lešová v spolupráci s docentkou Martou Součkovou.

Ľudo Ondrejov

Ľudo Ondrejov - niečo navyše

Živé vysielanie ??:??

Televízia