Čo by bolo, keby k nám prehovorila krajina?

Čo by bolo, keby k nám prehovorila krajina?

Predstavte si, že by sa krajina premenila na rozprávkovú bytosť. Namiesto vlasov by mala potoky, pot...