HISTÓRIA

Alexander Papp

Alexander Papp

PAPP, Alexander

redaktor, šéfredaktor

Dátum narodenia: 2. 11. 1955 Nové Zámky

Dátum úmrtia: 12. 10. 2017 Bratislava

Životopis

Absolvoval štúdium na Konzervatóriu v Bratislave (1976), žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992).

Pracoval v Československom, resp. Slovenskom rozhlase v maďarskom vysielaní v rokoch 1975 – 2006, ako hudobný redaktor (1975 – 1985), redaktor vysielania pre deti a mládež (1985 – 1987), hlavný sekretár (1987 – 1988), od 1992 šéfredaktor Hlavnej redakcie národnostného vysielania - Rádio Patria. Bol hlavný organizátor folklórnej súťaže Jarný vietor, organizátor stretnutí národnostných rozhlasových staníc strednej Európy.

Po odchode zo Slovenského rozhlasu sa stal riaditeľom umeleckého súboru Mladé srdcia –Ifjú Szivek, potom od roku 2009 až do smrti redaktor Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.