HISTÓRIA

Anna Klímová

Anna Klímová

KLÍMOVÁ, Anna, rod. Klimusová

redaktorka

Dátum narodenia: 7. 10. 1932

Dátum úmrtia: 10. 8. 2015 Bratislava

Syn Klíma, Dalibor – rozhlasový redaktor

Životopis

Maturovala na pedagogickom gymnáziu v Bratislave (1950).

V Československom rozhlase pracovala v rokoch 1950 --1990, najprv bola redaktorkou Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež, pracovala v redakciách Pionierska zornička, neskôr vo Vysielaní pre deti a mládež. Ako redaktorka iniciovala vznik populárneho rozprávkového cyklu o Osmijankovi, ktorý písala Krista Bendová a interpretoval Ctibor Filčík. Pripravovala aj rozhlasové stretnutia so spisovateľmi pre deti a mládež (Fraňo Kráľ, Rudo Moric, Jozef Horák, Hana Zelinová, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Krista Bendová).

Od roku 1973 bola pracovníčkou Hlavnej redakcie propagandy, kde pripravovala relácie Dnes o zajtrajšku a Rádiomaják, venovala sa problémom ekológie a životného prostredia. Redakčne pripravovala reláciu Živé slová, v ktorých sa významné osobnosti vtedajšieho vedeckého, umeleckého a spoločenského života vyjadrovali k vtedajším problémom.

Nositeľka Ceny Ľudovíta Štúra (1982).