HISTÓRIA

Anton Prídavok

Anton Prídavok

PRÍDAVOK, Anton

redaktor, riaditeľ, spisovateľ

Dátum narodenia: 28.5.1904 Kežmarok

Dátum úmrtia: 12.5.1945 Ružomberok

Brat PRÍDAVOK, Peter – politik, novinár, vedúci Slovenskej sekcie BBC (1902 – 1966), manželka PRÍDAVKOVÁ, Mária, rod. HÁJKOVÁ – rozhlasová pracovníčka (1904).

Životopis

Zmaturoval na učiteľskom ústave v Prešove (1922).

Najprv učiteľ v Nových Zámkoch (1922) a v Košiciach (1923 – 1927), potom bol oblastným tajomníkom literárno-dramatického oddelenia Slovenskej ligy (1927 – 1932).

Aktívny v SNP

V Československom, resp. Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1932 – 1945, z toho ako tajomník a redaktor v Košiciach (1932 – 1938) a riaditeľ v Prešove (1938 – 1944). Tu po obsadení Košíc Maďarmi vybudoval rozhlasové štúdio.

Aktívne sa zapojil do príprav Slovenského národného povstania – do Banskej Bystrice nechal tajne premiestniť prenosovú aparatúru a rozsiahly literárny a hudobný archív.

V januári 1945 ho zatklo gestapo. Vyslobodila ho partizánska jednotka majora Petrova. Ťažko chorého ho previezli do nemocnice v Ružomberku, kde krátko po oslobodení umrel.

V košickom a neskôr v prešovskom štúdiu režíroval vyše 200 dramatických relácií. Písal črty, rozprávky a literárne pásma. Je autorom rozhlasovej hry Kríž nad Nitrou (1940).


Autor a spisovateľ

Pre rozhlasové vysielanie upravoval divadelné hry (I. Stodola: Bačova žena, 1935; J. W. Goethe: Ifigénia na Tauride, 1941; J. B. Molière: Scapinove šibalstvá, 1941; W. Shakespeare: Kupec benátsky, 1942) a zdramatizoval prózy významných spisovateľov (B. Prus: Kolovrátok, 1934; A. Kuprin: Sulamit, 1936; A. P. Čechov: Konské priezvisko,1939). Autor početných zábavno-poučných scénok o Baďurovi, v ktorých vytvoril hlavnú postavu (Baďura a rádio, 1930).

Knižne debutoval zbierkou básní Vrásky času (1926), ďalej napísal knihy poézie:

  • Do videnia! (1940)
  • Valaška a dukáty (1942)
  • Kľúč od srdca (1943)
  • Podobizne (1943)
  • Duch a zbraň (1944)
  • posmrtne mu vyšla zbierka básní Svitá (1945)

Napísal romány:

  • Rozbité ministerstvo (1928)
  • Svitanie na východe (1928)
  • Lámané drieky (1938)
  • Takí a onakí (1947)

Je autorom historickej divadelnej hry Pribina (1941). Často publikoval v časopisoch Slovenská reč, Slovenské pohľady.

Dostal štátnu cenu in memoriam za rozhlasovú činnosť v národnooslobodzovacom boji (1947).